S10 – kolejny problem

Jeszcze w zeszłym tygodniu, tuż po doniesieniach prasowych o unieważnionym przetargu na dokumentację trasy S10, wysłałem pismo z prośbą o wyjaśnienia do bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zapytałem Pana Dyrektora, dlaczego zamiast zwiększyć budżet na przetarg, unieważniono go. W tej sprawie złożyłem również oświadczenie skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa podczas ostatniego posiedzenia Senatu. Ministra poprosiłem o zwiększenie dofinansowania na potrzeby przetargu na dokumentację oraz zapytałem, czy zamieszanie wokół nieudanego konkursu może zaważyć na utrzymaniu budowy S10 w Programie Budowy Dróg Krajowych.

12744736_834494840009837_6149943476613545230_n12744071_834494836676504_2895214095818621666_n