Welconomy Forum in Toruń

W dniach 7-8 marca 2016 roku w Toruniu odbyła się XXIII edycja Welconomy Forum in Toruń. Podczas drugiego dnia Forum senator Przemysław Termiński, również jako właściciel KS Get Well Toruń, wziął udział w panelu „Otoczenie biznesowe polskiego sportu – wpływ na rozwój gospodarki Polski”. W trakcie dyskusji poruszano kwestie rozwoju sportu poprzez ścisłą współpracę z biznesem.

 Tematyka tegorocznego Forum, jednego z największych kongresów ekonomiczno-gospodarczych w Polsce, obejmowała analizę najważniejszych wyzwań stojących przed polską, europejską i światową gospodarką w odniesieniu do sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej na arenie międzynarodowej.
 Myślą przewodnią XXIII Welconomy Forum była Integracja i Współpraca. GOSPODARKA-NAUKA-INNOWACYJNOŚĆ.
Podczas Sesji Plenarnej pierwszego dnia o innowacyjności w gospodarce dyskutowali: prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Premier Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 oraz dr Marek Cywiński – Dyrektor Generalny Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Jarosław Dąbrowski – Wiceprezes City Service Polska Sp. z o. o., Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Adam Łącki – Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, Marek Łuczak – Prezes Zarządu Syngenta Polska Sp. z o. o., Zbigniew Paszkowicz – Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., Dyrektor ds. Poszukiwań i Wydobycia , Tadeusz Zwiefka – Poseł do Parlamentu Europejskiego.