Category Archives: Trasa S10


Jest sukces – S10 ma powstać!

Toruńskie Nowości piszą o wspólnym i skutecznym lobbingu Tomasz Lenz i moim ws. budowy S10. Obaj wystosowaliśmy zapytanie oraz oświadczenie w tej sprawie i obaj otrzymaliśmy dość dobre odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ja dodatkowo dostałem pismo od Dyrektora bydgoskiej GDDKiA z zapewnieniem, że unieważniony przetarg na dokumentację S10 ma zostać powtórzony. A ministerstwo informuje, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla realizacji S10. Choć osobiście cieszę się z tych odpowiedzi, to jednak cały czas będę czekał na oficjalną listę inwestycji drogowych ostatecznie ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych.

Pierwsze, dobre informacje

Gazeta Pomorska pisze o moich działaniach na rzecz ujęcia drogi S10 w rządowych planach. W artykule jest również informacja o odpowiedzi Dyrektora bydgoskiego Oddziału GDDKiA na moje pismo ws. unieważnienia przetargu na dokumentację. Zostałem zapewniony, że „…mając na uwadze znaczenie budowy drogi ekspresowej S10 dla mieszkańców województwa, Oddział w Bydgoszczy podjął niezwłoczne działania mające na celu jak najszybsze przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (…)”. Cała odpowiedź Dyrektora Jagodzińskiego w załączeniu.

 

S10 – kolejny problem

Jeszcze w zeszłym tygodniu, tuż po doniesieniach prasowych o unieważnionym przetargu na dokumentację trasy S10, wysłałem pismo z prośbą o wyjaśnienia do bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zapytałem Pana Dyrektora, dlaczego zamiast zwiększyć budżet na przetarg, unieważniono go. W tej sprawie złożyłem również oświadczenie skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa podczas ostatniego posiedzenia Senatu. Ministra poprosiłem o zwiększenie dofinansowania na potrzeby przetargu na dokumentację oraz zapytałem, czy zamieszanie wokół nieudanego konkursu może zaważyć na utrzymaniu budowy S10 w Programie Budowy Dróg Krajowych.

12744736_834494840009837_6149943476613545230_n12744071_834494836676504_2895214095818621666_n

Toruń i Bydgoszcz wreszcie jednym głosem ws. S10

Dzieje się to, o co walczyłem. Bydgoszcz i Toruń jednym głosem będą walczyć o zagrożoną drogę S10. Nie dość, rząd nie potwierdził ostatecznie jej realizacji, to kilka dni temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pochopnie i w sposób niezrozumiały unieważniła przetarg na dokumentację projektową tej trasy. Wczoraj skierowałem w tej sprawie pismo do bydgoskiego oddziału GDDKiA z prośbą o wyjaśnienia. Natomiast dzisiaj złożę oświadczenie do Ministra Adamczyka o zwiększenie środków na przeprowadzenie konkursu. Przypomnę, że na moją prośbę Rada Miasta Torunia podczas najbliższej Sesji ma przyjąć apel do rządu o realizację trasy S10.

Link do artykułu

foto: ddtoruń

Nowości o wspólnych staraniach ws. S10

Nowości szeroko pisały w wydaniu sobotnim o moich działaniach ws. zachowania budowy S10 Bydgoszcz-Toruń i modernizacji węzła „Toruń Południe” w Programie Budowy Dróg Krajowych. Dziennik porusza też kwestię zawiązania wspólnego frontu w obronie tej inwestycji. Przypomnę, że Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski poinformował, że zgodnie z moim wnioskiem na najbliższej sesji, rada zajmie się apelem do władz państwa w tej sprawie. Już wkrótce poinformuję o kolejnych działaniach dotyczących S10

Będzie apel Rady Miasta Torunia

No proszę dla takich chwil warto być senatorem:) Otrzymałem od Przewodniczącego Rady Miasta Torunia pismo z informacją, że podczas najbliższej sesji toruńskiej Rady Miasta w dniu 25 lutego br. zostanie podjęty apel do władz państwa wspierający działania zmierzające do pozostawienia zadania „S10 – Toruń – Bydgoszcz wraz z Węzłem Południe” w Programie Budowy Dróg Krajowych. Serdecznie dziękuję Przewodniczącemu Rady Panu Marcinowi Czyżniewskiemu za podjęcie działań. Przypomnę, że pismo jest odpowiedzią na moje zaproszenie do wspólnego frontu obrony tej inwestycji.

Prezydenci wystosują wspólny apel ws. S10

No proszę wygląda na to, że pośrednio udało mi się nakłonić władze Bydgoszczy i Torunia do wspólnego działania ws. uwzględnienia budowy S10 w rządowych planach. W zeszłym tygodniu wysłałem pisma do Przewodniczącego Rady Miasta Torunia oraz toruńskich parlamentarzystów z propozycją zbudowania jednolitego frontu obrony tej inwestycji. Jak donosi portal Dzień Dobry Toruń Pan Marcin Czyżniewski – szef toruńskiej Rady Miasta zapowiedział, że na lutowej sesji zostanie przyjęty tekst apelu skierowanego do Pani Premier z prośbą o pozostawienie S10 w Programie Budowy Dróg Krajowych. Podobny tekst ma zostać przyjęty przez bydgoską Radę Miasta. To byłby niewątpliwie nasz wspólny duży sukces!

Link do artykułu

 

foto: ddtorun.pl

 

 

Media o mojej inicjatywie

Toruńskie Nowości o mojej inicjatywie ws. wspólnego frontu parlamentarzystów i samorządowców dotyczącego finansowania budowy S10 między Bydgoszczą i Toruniem.

S10 – potrzebna mobilizacja!

Po wielu rozmowach postanowiłem wystosować pisma z prośbą o wspólne działania w celu pozostawienia zadania pt. „S10 Toruń – Bydgoszcz wraz z węzłem Czerniewice (obecnie węzeł Toruń Południe)” w aktualizowanym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.
W pierwszej kolejności propozycję stworzenia i poparcia w tej sprawie apelu do Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło wysłałem do Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Pana Marcina Czyżniewskiego oraz toruńskich parlamentarzystów. W tej chwili mogę powiedzieć, że swoje poparcie dla działań na rzecz modernizacji S10 wyraził Poseł Tomasz Lenz (PO). Propozycję włączenia się do działań otrzymali również: Pani Poseł Joanna Shoering – Wielgus (Nowoczesna.PL), Pan Poseł Jan Ardanowski (PiS), Pan Poseł Paweł Szramka (Kukiz 15) oraz Pan Poseł Zbigniew Sosnowski (PSL).
W obliczu braku pewności co do uwzględnienia budowy S10 w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych konieczne jest zwarcie szeregów i podjęcie wspólnych działań, które jasno wykażą kluczową rolę planowanej inwestycji dla rozwoju, nie tylko Torunia, ale także Bydgoszczy.
Dla przypomnienia. Zadanie pt. „S10 Toruń – Bydgoszcz wraz z węzłem Czerniewice (obecnie węzeł Toruń Południe)” ujęte zostało w przyjętym 8 września 2015 r. przez Radę Ministrów Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) Realizacja inwestycji przewidywana była na lata 2017-2020.
Jak wynika z odpowiedzi na moje oświadczenie zgłoszone w trakcie 3. posiedzenia Senatu RP, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa obecnie przeprowadza analizy i oceny stanu faktycznego oraz możliwości zastosowania ewentualnych działań naprawczych w stosunku do pierwotnego zakresu działań inwestycyjnych zawartych w Programie Budowy Dróg Krajowych.
Ta blisko 50-kilometrowa trasa jest szczególnie ważna dla mieszkańców Bydgoszczy i Torunia, ale stanowi także ważny element dalszego rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jej powstanie umożliwi dojazd do autostrady A1 z zachodniej i południowej części regionu. Odcinek S10 połączy również Bydgoski Port Lotniczy z najważniejszymi szlakami krajowymi. Mam nadzieję, że te argumenty zostaną wzięte pod uwagę przez Panią Premier oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa

12541095_819136074879047_4883592553087761126_n12512801_819135714879083_6986647524809767932_n

Pierwsza interwencja

Biorąc pod uwagę oficjalne wypowiedzi ministrów i Pani Premier w sprawie konieczności aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych w dniu 25 listopada 2015 r. wystosowałem w tej sprawie oświadczenie do ministra Infrastruktury i Budownictwa. Zapytałem w nim, czy istnieje ryzyko nieuwzględnienia budowy trasy S10 w programie.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odniosło się do mojego drugiego pytania, które dotyczyło modernizacji (podłączenia do DK nr 91) Węzła „Południe” wraz z przebudową trasy S10 na odcinku Toruń – Bydgoszcz. Oba zadania zostały wpisane przez Radę Ministrów 8 września 2015 r. do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Resort potwierdza po pierwsze, że to zadanie mogłoby być realizowane w latach 2017-2020, po drugie – i tego najbardziej się obawiałem, trwają analizy wspomnianego Programu Budowy Dróg. Dopiero po ich zakończeniu będziemy wiedzieć, czy to zadanie zostanie utrzymane. Na pocieszenie zostałem zapewniony, że priorytetem tego rządu jest budowa spójnej sieci dróg ekspresowych i autostrad, która usprawni przepływ towarów i usług. Jestem przekonany, że modernizacja Węzła „Południa” oraz budowa trasy S10 Toruń – Bydgoszcz wypełnia kryteria przyjęte przez nowy rząd.