Category Archives: Działalność


Welconomy Forum in Toruń

W dniach 7-8 marca 2016 roku w Toruniu odbyła się XXIII edycja Welconomy Forum in Toruń. Podczas drugiego dnia Forum senator Przemysław Termiński, również jako właściciel KS Get Well Toruń, wziął udział w panelu „Otoczenie biznesowe polskiego sportu – wpływ na rozwój gospodarki Polski”. W trakcie dyskusji poruszano kwestie rozwoju sportu poprzez ścisłą współpracę z biznesem.

 Tematyka tegorocznego Forum, jednego z największych kongresów ekonomiczno-gospodarczych w Polsce, obejmowała analizę najważniejszych wyzwań stojących przed polską, europejską i światową gospodarką w odniesieniu do sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej na arenie międzynarodowej.
 Myślą przewodnią XXIII Welconomy Forum była Integracja i Współpraca. GOSPODARKA-NAUKA-INNOWACYJNOŚĆ.
Podczas Sesji Plenarnej pierwszego dnia o innowacyjności w gospodarce dyskutowali: prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Premier Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 oraz dr Marek Cywiński – Dyrektor Generalny Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Jarosław Dąbrowski – Wiceprezes City Service Polska Sp. z o. o., Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Adam Łącki – Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, Marek Łuczak – Prezes Zarządu Syngenta Polska Sp. z o. o., Zbigniew Paszkowicz – Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., Dyrektor ds. Poszukiwań i Wydobycia , Tadeusz Zwiefka – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

O Toruniu z Prezydentem Zaleskim

W poniedziałek 15 lutego br. senator Przemysław Termiński wziął udział w spotkaniu poświęconym rozwojowi Torunia. Gospodarzem obrad był Prezydent Michał Zaleski, który spotkał się z parlamentarzystami toruńksko-włocławsko- grudziądzkiej części regionu.
Głównym powodem do zmartwień władz naszego miasta jest spodziewany mniejszy poziom dochodów z powodu projektów ustaw przygotowywanych przez rząd. To m.in. ustawa o podwyższeniu kwoty minimalnej oraz likwidacja tzw. „godzin karcianych” dla nauczycieli.
Kolejnymi ważnymi punktami spotkania była obrona integralności UMK, w obliczu działań bydgoskich polityków, którzy chcą utworzenia Uniwersytetu Medycznego. Rozmawialiśmy oczywiście o przyszłości wspólnej metropolii oraz o działaniach ws. obrony budowy S10.
 Jednym z ważniejszych ustaleń jest to, że w ramach tworzonego kujawsko-pomorskiego zespołu parlamentarnego, parlamentarzyści będą razem działać na rzecz naszego regionu w Sejmie i Senacie.