Author Archives: admin


Pierwsza interwencja

Biorąc pod uwagę oficjalne wypowiedzi ministrów i Pani Premier w sprawie konieczności aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych w dniu 25 listopada 2015 r. wystosowałem w tej sprawie oświadczenie do ministra Infrastruktury i Budownictwa. Zapytałem w nim, czy istnieje ryzyko nieuwzględnienia budowy trasy S10 w programie.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odniosło się do mojego drugiego pytania, które dotyczyło modernizacji (podłączenia do DK nr 91) Węzła „Południe” wraz z przebudową trasy S10 na odcinku Toruń – Bydgoszcz. Oba zadania zostały wpisane przez Radę Ministrów 8 września 2015 r. do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Resort potwierdza po pierwsze, że to zadanie mogłoby być realizowane w latach 2017-2020, po drugie – i tego najbardziej się obawiałem, trwają analizy wspomnianego Programu Budowy Dróg. Dopiero po ich zakończeniu będziemy wiedzieć, czy to zadanie zostanie utrzymane. Na pocieszenie zostałem zapewniony, że priorytetem tego rządu jest budowa spójnej sieci dróg ekspresowych i autostrad, która usprawni przepływ towarów i usług. Jestem przekonany, że modernizacja Węzła „Południa” oraz budowa trasy S10 Toruń – Bydgoszcz wypełnia kryteria przyjęte przez nowy rząd.